Ra mắt vào năm 2012, Zalo là nền tảng trò chuyện hàng đầu tại Việt Nam, đã vượt qua con…